Analiz ve Araştırma Hizmetleri

Satmep A.Ş. kurumunuz ve çalışanlarınızın gelişimine hizmet edecek kalitatif ve kantitatif her tür araştırma alanında sağlam, hızlı ve güvenilir veriler sağlayıp sonuçları sizin için analiz eder, size ihtiyacınız olan raporları ve sonuçları sunmakla kalmaz, bu sonuçlarla ne yapacağınız konusunda danışman yaklaşımıyla oluşturduğu hareket planları ile değişim ve gelişiminizi garantiler.

Gizli müşteri çalışması, gözlem yapan kişinin gözlemci kimliğini gizleyerek hizmet alması, daha sonra aldığı hizmeti ve hizmet aldığı kişiyi ve/veya satış-hizmet noktasını tanımlı kriterler üzerinden değerlendirmesidir.

– Bayi / mağaza / şube / acente / çağrı merkezi vb. çalışanlarının müşterilere yaklaşım ve davranışlarının ve hizmet mekanının düzenlemesinin kurumun hizmet standartları doğrultusunda değerlendirilmesi.
– Kurumun Hizmet Kültürü unsurlarının sürekli gündemde ve öncelikli tutulması.
– Davranış değişikliği konusundaki gelişmenin değerlendirilmesi.
– Bayi / şube / acentelerin bu alandaki performanslarının karşılaştırılması.
– Ödüllendirme mekanizmalarına temel oluşturulması.
– Değerlendirme sonuçları doğrultusunda hedefler ve hareket planları oluşturularak sürekli bir eğitim aracı yaratılması.

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

– Çalışanların iş tatmini, motivasyon ve kuruma bağlılıklarını belirleyen unsurlardaki memnuniyet ve tatmin düzeylerinin belirlenmesi.
– Kritik gelişme alanlarının belirlenmesi.

Müşteri memnuniyeti ölçümünün temel hedefleri

– Tüm müşterilerin beklenti ve ihtiyaçları anlaşılması.
– Bir firmanın, kendisinin ve rakiplerinin, bu beklenti ve ihtiyaçları ne kadar iyi karşıladığının tanımlanması.
– Elde edilen sonuçlara göre bir ürün ve/veya hizmet standardının geliştirilmesi.
– Zaman içinde eğilimlerin incelenerek zamanında (gecikmeden) davranış geliştirilmesinin sağlanması.
– Öncelikler ve standartlar oluşturularak, amaçların ne derece gerçekleştirildiğinin yorumlanması.

Müşteri memnuniyeti ölçümleme sürecinin en büyük katkısı firmaya rakamsal bazı göstergeler sunmasının ötesinde en değerli varlığı olan müşterisi ile diyalog kurma ve ilişkisini devam ettirme imkanı sağlamasıdır. Bu özelliği ile firmalar için salt bir ölçüm olmaktan öte bir pazarlama aracı olarak da önem kazanmaktadır. Yüksek müşteri memnuniyeti sürekli olmalıdır. Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ancak sürekli kaliteli hizmet ile sağlanabilir. Hizmet kalitesi ve hizmet noktalarının performansı düzenli olarak takip edilmelidir.

Kurumsal Sınıf Eğitimleri

Sosyal bir ortamda, bilgi ve uygulamalarla öncelikle farkındalık sağlanmasını hedeflemekteyiz. Her katılımcıyı ve her içeriği tek tek özenle ele alarak derslerde katılımcıların sayisini mümkün olduğu kadar küçük tutarak ders içeriklerini en uygun şartlar altında kalıcı hafızaya yerleştirmeyi hedefliyoruz. İhtiyaca göre farklı çalışma alanları, sınıf içi oturma düzenleri belirlenir ve kurumun talepleri doğrultusunda değişik yöntemler (testler, tartışmalar, vaka analizleri, interaktif  uygulamalar) ve canlı drama uygulaması ile sunulabilir. Satmep Eğitim ve Danışmanlık AS olarak; şirketinizin ihtiyaç duyacağı tüm yetkinliklerin gelişimi için farklı konu başlıkları ve seviyelerdeki sınıf eğitimlerimiz ve ihtiyacınıza yönelik özel eğitim çözümlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

Workshop

Workshop günümüzde birçok farklı alanda uygulanan, klasik eğitimden farklı bir bakış açısı ortaya koyan bir kavram… 20 kişiden başlayan geniş katılımlı gruplarla gerçekleştirilen bu çalışmalarımızla, özellikle katılımcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını, yapılandırılmış yöntemler ile konuya farklı pencerelerden bakmalarını, farkındalıklarını artırarak bilgi ve becerilerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geliştirmelerini sağlıyoruz.

Temelde grubun etkin katılımına dayalı bir aktivite olan workshop çalışmaları ile kurum olarak odaklanılan alanda ihtiyaç duyduğunuz, gelişimi destekleyecek ve ortak görüş içeren sonuçlara ulaşabilirsiniz. Size ve ihtiyaca özel olarak içeriği oluşturulan workshop çalışmalarımızda;

– Kolaj Tekniği
– Beyin Fırtınası
– Açık Fikir Platformları
– Vaka Analizleri
– Oyun Çalışmaları
– Drama Uygulamaları
– Yarışmalar

gibi yöntemleri bütünleşik şekilde kullanıyor ve süreci en etkin ve kalıcı sonuçları alacak şekilde tasarlıyoruz.

Seminerler

Kurumsal Nefes çalışmaları;

– Çalışanların içinde bulunduğu yorgunluk, baskı, stres ve bunlardan kaynaklı motivasyon eksikliğinin giderilmesi,
– Kişilerin kendisi, hayata bakışı, yaşam sitili hakkında nefes aracılığı ile farkındalık kazanması
– Olumsuz düşünce yapısı ve yaşama etkilerinin anlaşılması, daha berrak bir zihinle olay ve çözümlerin görülebilmesi,
– Fiziksel bedenin arınması, zindeleşme ve yaşam enerjisi sağlanması, doğal nefese dönüş için ilk adımın atılması,
– Duygusal ve ruhsal blokajların anlaşılması ve çözülmesi için fırsat yaratılması,
– Günlük ihtiyaçlara destek olacak pratik nefes çalışmalarının öğrenilmesi,
– Kişilerin istek ve ihtiyaçları, hedefleri ile yaşam amaçlarına hizmet edecek çözüm yolunda destek verilmesidir.

Odaklı Konular:

– Satış Ekipleri
– Yönetim Ekipleri
– Genel Kurumsal Çalışanlar

Özel Eğitim Videoları

Son zamanlarda teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar ve zaman kazanımları nedeniyle video ve video serileri; kurumların eğitim projelerinde ideal ve keyifli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Çalışanların üzerlerine düşen rol ve sorumlulukların bilincinde olması ve iş yaşamında kullanabilecekleri bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla gerçek yaşamdan örneklerle hazırlanabilen eğitim video serileri; yaklaşım ve davranışların yaşama nasıl geçirilebileceği konusunda ipuçları verirken ortak standartyaklaşımların en yaygın şekilde sunulmasını da sağlıyor.

Süreç ve Yöntemler:

– Ele alınacak başlıkla ilgili kuruma özel, vurgulanması istenilen mesajları içeren konuşma metinleri hazırlanır.
– Konu 3-5 dakikalık videolara bölerek, 5 veya 6 video için genelde 1 tam günlük çekim gerçekleştirilir. Konuya göre çekim günü ve video sayısı arttırılabilir.
– Çekimde eğitim metinleri konu uzmanı eğitmenler tarafından aktarılır.
– Çekim greenbox ile yapılıp arka fona farklı ortamlar kullanılabilir veya kuruma / ADS’ ye ait mekanlarda doğal ortamlarda çekim yapılabilir.
– Çekim değişik seviyede animasyonlar, görseller ve yazılar ile desteklenir. Bu sayede ilgi çekici, akılda kalıcı ve eğlenceli anlatım tarzının en iyi şekilde harmanlanmasından oluşur.
– Çekimde profesyonel ekip ve ekipman ile ses ve görüntü kalitesinin en iyi düzeyde olması sağlanır.
– Yapılan montaj sonrası video serisi yüksek çözünürlüklü hali ile teslim edilir.
– Ayrıca kurum geneline verilmek istenen ana mesajlar veya iç eğitimler için belirlenen içerikler kurumkonuşmacıları ile çekilip aynı yöntemle montajlanarak kullanıma sunulabilir.

Video serileri intranette, kurumsal tube uygulamalarında veya e-learning altyapısında kullanılarak yayımlanabilir. Eğitim video serileri; istenen tüm lokasyonlara dağıtılarak, eğitimlerde eğitimi destekleyici materyal ve başvuru kaynağı olarak, yeni işe giren kişilerin hizmet konusundaki oryantasyon materyali olarak, uzun dönemli ve yaygın şekilde kullanılabilir.

Video Serileri kurumların ihtiyaç duyduğu yetkinlik gelişimine odaklı tüm konularda olabilir