Şirketlerin danışmanla çalışması konusunda iki yaklaşımları bulunmaktadır. Birincisi ihtiyaç doğunca, çıkan ihtiyaca göre danışmanlık hizmetinin alınmasıdır. Çoğu kez danışman ihtiyacı, sorun iyice büyüyüp organizasyonun kaynaklarıyla çözülemez hale geldiğinde ortaya çıkar. Danışmandan hızlı ve kesin sonuç beklenir. Bu gibi durumlarda şirket performansı dolayısıyla karlılığı düşmüştür ve rekabet avantajları giderek kaybedilmektedir.

İkinci yaklaşımda ise şirket sahipleri veya yöneticiler değişen piyasa koşullarını, rakiplerin durumunu ve organizasyonel yapılarını çok iyi tahlil ederek şirketin yeni bir vizyonla ele alınması, daha kurumsal bir yapıya geçilmesi veya bir yenilik gerektiğini fark ederler. Farklı jenerasyonların birlikte çalışmak durumunda olduğu aile şirketlerinde de ortaya çıkabilen bu durumlarda, sorunlar başlangıç aşamasındayken danışmanla çalışılması büyük fayda sağlar. Böylesi bir çalışma kısa vadede sonuç alınma baskısından uzak ve daha uzun sürece yayılmış, şirketin değerlerini temel alarak rotasını belirlemeyi de kapsayan daha sağlıklı bir çalışmadır.

Satmep Danışmanlığı farklı sektörlerde, farklı büyüklüklerde ve farklı kurumsal yapıdaki şirketlere danışmanlık vermektedir. Böylelikle hem uluslar arası kurumsallaşmış büyük firmaların, hem kurumsallaşma yolundaki aile şirketlerinin, hem de küçük işletmelerin gereksinimleri, birbirlerine olabilecek katkıları müşteriye fayda olarak yansıtılabilmektedir.

İnsan Kaynağı

Şirketlerin üretim ve/veya hizmet sektöründe olmasından bağımsız olarak hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları çalışanların bütününü ifade etmektedir. Bu yönden değerlendirildiğinde bir şirketin maddi gücü ve iş potansiyeli kadar çalışanlarının niteliği de oldukça önemlidir. Çalışan yetkinliklerinden ve potansiyelinden azami düzeyde fayda edebilmek, rekabet, verimlilik, kârlılık faktörlerini güçlendirebilmek için şüphesiz İnsan Kaynaklarında yapılanma sürecinin önemi büyüktür.

Satmep Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.’nin İnsan Kaynakları Yapılanma ve Gelişim sürecinde gerçekleştirdiği uygulamaların bazıları:

Satmep Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.’nin İnsan Kaynakları Yapılanma ve Gelişim sürecinde gerçekleştirdiği uygulamaların bazıları:

– İnsan Kaynakları Sürecinin Yapılandırılması
– Yetkinlik Modelleme ve Yetkinlik Profilleri
– Performans Yönetim Sistemi
– Ücret Stratejisi ve Ödüllendirme
– Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi